Κολιόπουλος Κωνσταντίνος

Ο Κολιόπουλος Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1983 στη Λαμία, όπου και μεγάλωσε. 

Το έτος 2000 αποφοίτησε από το 5ο  Ενιαίο Λύκειο της πόλης μας και εν συνεχεία σπούδασε, έως και το 2005, στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έπειτα, συνέχισε τις ακαδημαϊκές του σπουδές στην ίδια σχολή και απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Χωρικής Ανάλυσης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. 

Αρκετά πριν την έναρξη της φοίτησής του στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται επαγγελματικά, διατηρώντας τεχνικό – μελετητικό γραφείο με έδρα την πόλη της Λαμίας, από το έτος 2006 έως και σήμερα. 

Παράλληλα, τα τελευταία πέντε έτη, υποστηρίζει την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καμένων Βούρλων με την ιδιότητα του Επιστημονικού Συνεργάτη του Δημάρχου. 

Έχει διατελέσει Μέλος Επιτροπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στον τομέα της Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ελλάδας. 

Είναι έγγαμος με τη φιλόλογο-εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μαργαρώνη-Τσώνου Ελένη και έχει αποκτήσει μαζί της δύο παιδιά.