Κερπινιώτης Κωνσταντίνος

Ο Κερπινιώτης Κωνσταντίνος διαμένει μόνιμα στην Λαμία είναι παντρεμένος και έχει δυο γιούς. Είναι μέτοχος στις αστικές συγκοινωνίες Λαμίας ΑΕ. Επιπλέον, είναι δημοτικός σύμβουλος από το 2014 εώς και σήμερα. Διετέλεσε (άμισθος) Αντιδήμαρχος από το Νοέμβριο 2020 εώς και τον Δεκέμβριο 2022. Είναι Πρόεδρος του προγράμματος <<ΑΜΚΕΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ>>  βοήθεια στο σπίτι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Λαμίας.