Ζιάκας Θεόδωρος

Ιδιωτικός Υπάλληλος και Πρόεδρος Σωματείου Nexans / Οργανωτικός Γραμματέας Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Π.Ε. Φθιώτιδας / Αντιπρόσωπος στη Γενική Συνομοσπονδία Ελλάδος / Εκπρ. Εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή NEWCO ORDI / Μέλος ΔΣ & Εκπρ. Τύπου Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας