Αγγελή Ελένη

Η Αγγελή Ελένη είναι δημόσιος υπάλληλος, διορισμένη από το 2010 στο Νοσηλευτικό ίδρυμα μετοχικού ταμείου στρατού. Εργάζεται στο γενικό Νοσοκομείο Λαμίας από το 2016 έως σήμερα. Έχει σπουδάσει νοσηλευτική, στέλεχος διοίκησης και οικονομίας, διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, εγκληματολογία και ψυχολογία. Είναι εκλεγμένη από το 2014 έως και το 2019 και από το 2019 έως σήμερα στη τοπική Κοινότητα του Δήμου Λαμιέων.