Περιοδεία στη Ροδίτσα

Η Ροδίτσα έστειλε σήμερα μήνυμα νίκης και αλλαγής!

Σας ευχαριστώ, την καθεμία και τον καθένα χωριστά, για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη.

Προχωράμε μπροστά!✌️