Περιοδεία: Πύργος, Περιστέρι, Μεσοχώρι, Λυχνός, Καστανιά, Συκά, Βασιλικά, Λαδικού, Υπάτη

Στα πανέμορφα χωριά μας, τα περισσότερα ζητήματα είναι κοινά, με βασικές υποδομές προβληματικές ή και ανύπαρκτες.
Στις επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε, ο κόσμος μας αγκάλιασε γιατί, πέρα και πάνω απ' όλα, βλέπει ξανά την ελπίδα.
Την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο του.
Συνεχίζουμε! ✌️