Επίσκεψη στο κέντρο της Λαμίας

Μια αγορά ζωντανή, αισιόδοξη, με προοπτική. Αυτό είναι το στοίχημα μας.
Να βάλουμε στην άκρη τον μαρασμό και τη στασιμότητα.
Αυτό ζήτησαν και οι κάτοικοι, οι παραγωγοί και οι έμποροι, με τους οποίους είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε σήμερα στο κέντρο της Λαμίας.